ANTIGUACSMCDEPARTAMENT DE MÚSICA ANTIGA

Conservatori Superior de Música de Castelló

 

El Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló va ser creat i posat en funcionament a l'octubre de 1998. La primera tasca va ser seleccionar als primers tretze professors que van formar el primer claustre d'aquest conservatori, molts dels quals encara estan actius. Així es va iniciar, D. Salvador Seguí, com a director, Vicente Campos, secretari, Carlos Lacruz, cap d'estudis. Comptant amb el suport inestimable de la Direcció territorial d'Educació, de la Diputació i de l'Ajuntament de Castelló, es van crear les bases del que és avui el Conservatori Superior de Música Castelló, primer Conservatori Superior creat en la democràcia i reconegut a nivell nacional com un dels millors centres d'ensenyament musical superior. Dels 13 professors i 186 alumnes del primer any, s'ha passat a comptar amb 70 professors i més de 400 alumnes matriculats en el pla LOGSE. Tota aquesta etapa de creixement és el resultat de la fructífera i incansable tasca iniciada i desenvolupada per D. Salvador, per la qual aquest conservatori i la societat castellonenca li estaran agraïts. Després de la seua defunció en 2004 es va decidir que si el conservatori havia de portar un nom, no podia ser un altre que el d'aquesta il·lustre figura. El nou equip directiu, encapçalat pel seu nou director, Vicente Campos, va iniciar els tràmits corresponents, comptant amb el suport unànime del Consell Escolar, del Claustre de Professors i del Consell Escolar Municipal, perquè així fora, fins que el dia 27 d'octubre de 2005, aquesta proposta va veure la llum en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No hem d'oblidar la trajectòria i l'esperit iniciats per D. Salvador, exemple a seguir. La missió ara és continuar i emprendre nous projectes. Per a poder seguir creixent i oferir un ensenyament de la major qualitat, seria necessari que Castelló comptara amb un edifici que albergara el Conservatori Superior, amb els serveis que aquest ensenyament superior requereix.