I CONGRÉS INTERNACIONAL 21/23 MARÇ 2019

portada

El patrimoni musical de la Corona d'Aragó

(1418-1707)

ESTAT DE LA RECERCA, DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT I REPTES EN EL SEGLE XXI

 

  MONOGRÀFIC I CONGRÉS INTERNACIONAL 

 

 

La Corona d’Aragó ha sigut tradicionalment estudiada com a entitat política i cultural. No obstant això, l’exploració de les connexions i divergències en el camp específicament musical entre els diversos territoris que la conformaven és un treball pendent en un estudi global actualitzat. ¿Es pot parlar d’un patrimoni musical amb entitat propia dins d’aquest àmbit geogràfic? Si és així, ¿quines foren les seues característiques i com van evolucionar amb el temps? ¿Quina visió es té en l’actualitat? 

Enguany es commemora el 600 aniversari de la creació de la Generalitat Valenciana com a institució permanent del Regne de València pel rei Alfons el Magnànim el 1418. Aquesta instauració es produïa només un quart de segle abans de la màxima expansió territorial de la Corona, amb la conquesta del regne de Nàpols (1442). És aquesta una bona ocasió per a fer balanç sobre els avanços en el coneixement i reflexionar sobre els nous reptes que planteja la recerca sobre la cultura musical en el marc comú de la Corona d’Aragó a través d’un viatge pel temps entre el naixement d’aquesta institució histórica i la supressió el 1707, juntament amb la personalitat jurídica del regne de València i de la mateixa Corona.

A més de la recerca, des de l’Educació Superior s’ha atendre a altres funcions de la universitat, és a dir, la transferència del coneixement, la docència i difusió social d’aquest. Per això, aquest congrés inclou sessions que conecten els aspectes anteriors amb la innovació, imprescindible perquè el món acadèmic s’adapte als canvis en la societat actual i done resposta als nous reptes que es generen. 

El congrés internacional sobre el patrimoni musical de la Corona d'Aragó tracta d'avançar en la reducció d'aquests espais buits a través de quatre sessions sessions científiques de ponències i comunicacions així com tres taules redones.

Posteriorment, els resultats d’aquest congrés es publicaràn en una monografia sobre l’estat actual de la investigación sobre el patrimoni musical de la Corona d’Aragó així com les noves perspectives, innovacions i reptes en la societat del segle XXI. 

 


 

Programa

 DESCARREGA CARTELL             DESCARREGA TRÍPTIC

 

Comité científic

 • Allan Atlas, The Graduate Center of The City University of New York, Estados Unidos de América.
 • Ana María Botella Nicolás, Universitat de València, España.
 • Walter Clark. University of Riverside, California, Estados Unidos de América.
 • Antonio Ezquerro Esteban, Institució Milà i Fontanals-CSIC, España.
 • Maite Ferrer Ballester, Universidad Internacional de Valencia, España
 • Maricarmen Gómez Muntané, Universitat Autònoma de Barcelona, España.
 • Tess Knighton, Institució Milà i Fontanals-CSIC, España.
 • Kenneth Kreitner, University of Memphis, Estados Unidos de América.
 • Greta Olson, Professor (retired) and Sr. Research Fellow, Chinese University of Hong Kong.
 • Luisa Tolosa Robledo, Universitat Politècnica de València.

 

Ponents

 • Tess Knighton (Investigadora ICREA)

 • Francesc Villanueva (Universitat d'Alacant).

 • Santiago Galán (Taller de Músics - Escuela Superior de Estudios Musicales de Barcelona).

 • Ascensión Mazuela (Universidad de Granada).

 • Josep Maria Gregori (Universitat Autònoma de Barcelona).

 • Ferran Escrivà (Universidad Internacional de Valencia).

 • Andrea Bombi (Universitat de València).

 • Antonio Ezquerro (Institució Milà i Fontanals, CSIC).

 • Mª Teresa Ferrer (Universidad Internacional de Valencia).

 • Rosa Sanz (Universidad Internacional de Valencia).

 • Elena Castro Martínez (INGENIO, CSIC-UPV).

 • Rosa Isusi (Universitat de València).

 • Josep Antoni Alberola Verdú (Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial de València).

 • María Teresa Delgado (Biblioteca Nacional de España).

 • Emilio Ros (Institució Milà i Fontanals, CSIC).

 • David Rizo (Universitat d'Alacant).

 

Activitats complementàries

 • · Intermedis musicals: obres per a viola de mà Lluís del Milà i per a viola d'arc a la Corona d'Aragó.
 • · Concert SEPTEM VERBA - Capella de Ministrers
  El 21 de març, en l'aniversari de J. S. Bach, el Congrés Internacional ‘El patrimoni musical de la Corona dAragó’ se sumarà a la celebració de l'Early Music Day 2019 amb l'actuació de Capella de Ministrers a la Capilla de la Sapiència del Centre Cultural La Nau - UV. El programa 'SEPTEM VERBA: Les set últimes paraules de Crist a la Creu' recupera música sacra i profana de Pedro de Pastrana (circa 1495 - 1563). El concert serà retransmès en directe pels canals de RRSS de la Fundació Cultural CdM amb els diferents events simultanis a tota Europa amb la iniciativa de REMA - European Early Music Network.
 • · Visita guiada als àngels músics de la Catedral de València i a la Llotja de Mercaders.

 

 

Programa per dies

 


Dijous 21

9:00     Inauguració del congrés

Bloc 1. El patrimoni musical de la Corona d'Aragó (1418-1707): Una mirada des de la investigació històrica

Sessió 1. Els Trastàmara (1412-1516). El trànsit al Renaixement.

9:30      Tess Knighton. L'experiència sonora de les ciutats.
10:00   Francesc Villanueva Serrano. El patronatge musical cortesà.
10:30    Santiago Galán Gómez. El pensament musical.

Debat obert

11:15    Pausa

Sessió 2. Els Àustries majors (1516-1598). La integració dinàstica i cultural en la monarquia hispànica.

12:00    Ascensión Mazuela-Anguita. L'experiència musical de la ciutadania. 
12:30    Josep Maria Gregori. Música i patronatge en l'àmbit eclesiàstic.

13:00    Ferran Escrivà Llorca. Música, músics i pràctiques musicals a l'entorn nobiliari.

Debat obert

Pausa

Sessió 3. De Felip III a la Guerra de Successió (1598-1707). L'època de l'espectacularitat i els contrastos.

16:00    Andrea Bombi. L'espectacle de la música a les ciutats.
16:30    Antonio Ezquerro Esteban. La música als temples i els efectes de la Contrareforma.
17:00    Maite Ferrer Ballester. Rosa Sanz Hermida. "Oratorii overo Melodrammi Sacri": consolidació d'un gènere en els epígons de la Corona d'Aragó.

Debat obert

17:45    Pausa

18:15   Comunicacions

Francisco Orts Ruiz. “Ab moltes maneres de sons”. Paisatge sonor en les entrades reials dels Trastàmara a València.
Alicia López Carral. València com a referent en la impressió de música en el període incunable: El Missale Valentinum de 1492.
Manuel del Sol.Pange lingua de Johannes de Urrede, emblema de la dinastia i de la religió.

Debat obert

19:00   Maricarmen Gómez Muntané, Carles Magraner i Jorge García. Presentació de l'"Antología Polifónica" de Pedro Pastrana (c.1495-1563). Edició i estudi de Maricarmen Gómez Muntané. Publicat per l'Institut Valencià de Cultura - GVA.

20:00   Concert de Capella de Ministrers. SEPTEM VERBA. Les set últimes paraules de Crist a la creu. Música profana i religiosa de Pedro Pastrana (estrena absoluta en temps moderns)Early Music Day 2019.

 

 

 


Divendres 22

 

9:00     Comunicacions 

Juan Pablo Valero García. La Música en la Vita Christi de Sor Isabel de Villena.
Mª Isabel Arias Villanueva.
Ofici i Missa de Sant Miquel Arcàngel i Sant Jeroni, diferències textuals i musicals a les cases de l'Ordre.

Mireya Royo Conesa. Evolució de la presència instrumental en la celebració del calendari litúrgic general i propi del Col·legi-Seminari de Corpus Christi de València (1606-1706).
Raquel Serneguet Romero. Música, festes i teatre a la ciutat de València de 1694 a 1707: notícies dels manuals de consells i dels albarans de la claveria comuna i administració de la llotja nova.
Sara Escuer Salcedo. Circulació de repertori a la Corona d'Aragó a través de l'anàlisi dels fons de l'Arxiu Musical de la Catedral de Jaca.

Debat obert

10:30    Pausa

Bloc 2. El patrimoni musical de la Corona d'Aragó: Transferència del coneixement, innovació i difusió social

Sessió 4. Transferència del coneixement i recuperació del patrimoni musical de la Corona d'Aragó

11:30    Elena Castro Martínez. Innovació, transferència del coneixement i difusió social del patrimoni cultural.
12:00    Rosa Isusi-Fagoaga. El patrimoni musical de la Corona d'Aragó: casos i reptes en l'intercanvi i transferència del coneixement.
12:30    Josep Antoni Alberola Verdú. La publicació d'edicions i estudis sobre el patrimoni musical de la Corona d'Aragó.

Debat obert

Pausa

Sessió 5. Innovació i recerca

16:00    Mª Teresa Delgado Sánchez. El patrimoni musical de la Corona d'Aragó a la BNE i a la Biblioteca Digital Hispánica.
16:30    Emilio Ros-Fábregas. Un projecte d'investigació musical innovador: Llibres de Polifonia hispana en l'era de les Humanitats digitals.
17:00    David Rizo Valero. Projecte HISPAMUS: preservació del patrimoni de música espanyola manuscrita mitjançant transcripció automàtica.

Debat obert

17:45    Interludi musical: Robert Cases. Obres per a viola de mà de Lluis delMilà.

18:30    Taula redona: Interdisciplinarietat en la investigació sobre patrimoni cultural.
Modera: Vicent Josep Escartí
Nieves Pascual León, Vicent Pons Alós, Luisa Tolosa Robledo i Amadeo Serra Desfilis.

Debat obert

 

 


Dissabte 23

 

9:00    Comunicacions

Carmen M. Zavala Arnal. La iconografia musical en la pintura gòtica de la Corona d'Aragó (Ca. 1412-1500), ¿una font per a l'estudi del repertori musical de l'època?
Francisca Ramón Fernández. El patrimoni musical de la Corona d'Aragó com a patrimoni cultural: El cas de la protecció del Cant de la Sibil·la de Gandia.
Joan Alepuz Chelet. Campanes gòtiques. Música per a la protecció comunitària i patrimoni cultural. 

Debat obert

10:00    Taula redona: Innovació, docència i difusió social del patrimoni musical des de l'Educació.
Modera: Ana Mª Botella Nicolás
Rosa Isusi Fagoaga, Ignacio Prats Arolas, María Ordiñana Gil i Mireya Royo Conesa.

Debat obert

11:30   Interludi musical: Carles Magraner i Fernando Marín. La viola d'arc a la Corona d'Aragó.

12:15   Taula redona: La difusió social del patrimoni musical de la Corona d'Aragó a través de concerts i enregistraments discogràfics. 
Modera: Carles Magraner.
Fernando Marín, Sergio Pagán, Èlia Casanova i Albert Torrens.

Debat obert

17:00    Visita guiada als àngels músics de la catedral de València i la Llotja de Mercaders.