portada

  

 II CONGRÉS INTERNACIONAL 3/5 JUNY 2021

El patrimoni musical de la Corona d'Aragó

INVESTIGACIÓ, TRANSFERÈNCIA I EDUCACIÓ


El I Congrès Internacional sobre el patrimoni musical de la Corona d’Aragó, celebrat a València el 2019, va ser una iniciativa pionera en l’aproximació a la història musical compartida pels territoris que formaren part d’aquesta entitat política i cultural fins el segle XVIII. Però el seus objectius anaven més enllà del pur debat musicològic, ja que que es proposava animar a la reflexió sobre els camins que en l’actualitat són d’utilitat per a transmetre a la societat els coneixements procedents de la investigació. En definitiva, es tractava d’establir un diàleg entre els diversos agents que formen part del procés integral d’adquisició i transferència dels coneixements, com ara musicòlegs, historiadors, pedagogs, intèrprets o comunicadors. Els satisfactoris resultats d’aquest encontre han encoratjat a l’organització d’una segona edició que continue aprofundint en aquesta senda.

Després de recapitular sobre l’estat de la recerca en el I congrés, a la present edició es presentaran recents avanços en la investigació a través de dotze ponències, a la qual es dedicaran dues de les sessions. La primera es dedicarà monogràficament a Jaume I i el seu temps i la segona a una selecció de contextos cortesans per a la música entre el segle XV i el començament del XVIII a diversos indrets dels territoris de la Corona. Hi haurà també dues sessions dedicades a aspectes variats al voltant de la tranferència de coneixement, educació i difusió amb ponències, taules rodones i altres activitats com ara un concert, una visita a una exposició i la presentació d’un llibre. Així mateix, el congrés està obert a la presentació de comunicacions de tema lliure per als investigadors que desitgen transmetre públicament els darrers resultats de la recerca en l’àmbit espacio-temporal de la antiga Corona d’Aragó.  

Dirigeixen: Rosa Isusi-Fagoaga i Francesc Villanueva Serrano

Organitzen: Associació Cultural Comes i Fundació Cultural CdM

 

 

Programa

 DESCARREGA CARTELL              DESGÀRREGA TRÍPTIC

 

Comité científic

 • Vicent-Josep Escartí (Universitat de València - IIFV).
 • Antonio Ezquerro Esteban (CSIC).
 • Antoni Furió (Universitat de València).
 • Maricarmen Gómez Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Tess Knighton (ICREA/Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Francesco Zimei (Istituto Abruzzese di Storia Musicale (L’Aquila-Teramo)).

Ponents

 • Míriam Cabré.  

 • Alberto Cebolla Royo.  

 • Stefano Cingolani.  

 • Alfonso Colella.

 • Manuela Cortés García.  

 • María Elena Cuenca Rodríguez.  

 • Antoni Furió.

 • Maricarmen Gómez-Muntané.  

 • Joan Carles Gomis Corell.  

 • Luis Antonio González Marín.  

 • Vicent-Josep Escartí. 

 • Alejandro Martínez Sobrino.
 • Rosa Isusi-Fagoaga.  

 • Nieves Pascual León. 

 • Abel Soler.  

 • Francesc Villanueva Serrano.  

 • Francesco Zimei.  

 

Activitats complementàries

 

· Concert La purga de la pestilència. Repertori litúrgic al voltant de les relíquies. - Capella de Ministrers
· Visita l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis. Tumba de la reina Germana de Foix i el Duc de Calabria.
· Concert Panthalia. Música a la Cort del Duc de Calàbria. - Capella de Ministrers

 És necessari reservar entrada anticipada ací.

 

 

Programa per dies


 

Dijous 3

  9:00    Lliurament d'acreditacions.
  9:45    Inauguració del congrés.
10:00  
 Presentació (Rosa Isusi-Fagoaga / Francesc Villanueva)
10:15    Ponència inaugural. Maricarmen Gómez MuntanéMirandum commercium: Música i relíquies a l'Edat Mitjana.

 

Sessió 1. Música i cultura a l'entorn de Jaume I.
10:45    Antoni FurióJaume I i el seu temps.
11:15    Vicent-Josep Escartí. La imatge de Jaume I en les cròniques medievals.

Pausa

12:15    Stefano Cingolani. La música i l'entreteniment al temps de Jaume I. Fonts i problemes de mètode.
12:45    Míriam Cabré. Cultura trovadoresca al voltant de Jaume I.
13:15    Manuela Cortés GarcíaLa música árabe en el Levante peninsular (Xarq al-Andalus), siglos XII-XIII.
13:30    Debat.

 

Sessió 2. Transferència i educació.
16:30    Presentacions de llibres.

Música y cultura renacentista entre Valencia y Nápoles: la corte valenciana de Fernando de Aragón, duque de Calabria per Alfonso Colella. Madrid, SEdeM, 2019. Premi de Musicologia “Lothar Siemens” 2018 de Estudios de la SEdeM.

Lucrècia Borja, número especial de Papers de la Costera, coordinat per Ximo Corts.

Música de la Corona d’Aragó: Investigació, Transferència i Educació. Rosa Isusi i Francesc Villanueva (coord.). València, Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, Universitat de València, 2020.

17:10    Taula redona. Educació i transferència de coneixementMireya Royo Conesa (IES Campanar de València), Mª Elena Cuenca Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid), Pascual Hernández Farinós (Conservatorio Superior de Música de Valencia). Modera: Rosa Isusi-Fagoaga (Universitat de València).
18:00    Debat.

19:30    Concert. Capella de Ministrers: Reliquiæ. Música i reliquies: de la Capilla Reial de França a la Capilla Reial d'Aragó (1237-1437). Claustre de La Nau. Universitat de València. És necessari reservar entrada anticipada ací.

 


 

Divendres 4

 

Sessió 3. El patronatge musical cortesà. Segles XV-XVIII

  9:30    Abel Soler. Música i teoria musical a la cort napolitana del rei d’Aragó: Curial e Güelfa.
10:00    Francesco Zimei. Preferenze, influenze, osmosi tra la musica iberica e la musica italiana alla corte napoletana di Alfonso il Magnanimo.
10:30   María Elena Cuenca Rodríguez.Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) y su papel artístico en la capilla de Fernando el Católico.

Pausa

11:30    Francesc Villanueva Serrano. Patronatge i diletantisme musical en la vida de don Rodrigo de Mendoza, I marqués del Cenete (ca. 1468-1523).

12:00   Luis Antonio González Marín. El segundo Don Juan de Austria, mecenas de la música en Zaragoza (1669-1677).
12:30   Alfonso Colella. En torno a la interpretación de piezas para voz y vihuela en la corte valenciana de don Fernando de Aragón, duque de Calabria. 
13:00    Nieves Pascual León. "No es Comedia, sino solo una fábula pequeña en que, a imitación de Italia, se canta y se representa": la música en las primeras muestras de teatro lírico cortesano en Valencia.

13:30    Debat.

 

Sessió 4. Transferència i difusió

16:30    Presentació de llibre.

Música y cultura renacentista entre Valencia y Nápoles: la corte valenciana de Fernando de Aragón, duque de Calabria per Alfonso Colella. Madrid, SEdeM, 2019. Premi de Musicologia “Lothar Siemens” 2018 de Estudios de la SEdeM.

16:50    Rosa Isusi-Fagoaga.  Las exposiciones como medio de transferencia de conocimiento: El patrimonio bibliográfico musical en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València.
17:20    Joan Carles Gomis Corell i Alejandro Martínez SobrinoUna traducció dels tractats de Johannes Tinctoris conservats a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.
17:50    Alberto Cebolla Royo.  Institución Fernando el Católico: ocho décadas de investigación y difusión del patrimonio musical aragonés.
18:20    Debat. 

 


 

Dissabte 5

 

Sessió 5. Comunicacions lliures
Comunicacions I. Organologia i paisatge sonor.

09:30    Javier Martínez. La simetría rotacional, ley geométrica reiterada en numerosos ejemplos organológicos tardogóticos de la Corona de Aragón.
09:45    Onofre Serer. Instrumentos de viento y percusión en el Reino de Valencia entre los siglos XVI y XVIII: un estado de la cuestión.
10:00    Francesc Orts Ruiz. El paisaje sonoro de la entrada de Carlos V en Valencia (1528). Entre el triunfo y el recuerdo de la Germanía.
10:15    María José Iglesias Pastén. Una aportación a la construcción del paisaje sonoro valenciano en el siglo XVII.
10:30   Rafael García. Librería de canto e instrumentos musicales en el castillo de Segorbe (1575-1577).
10:45    Debat.

Pausa

Comunicacions II. Fonts i pràctica musical.

11:15    Eric Boaro. The Sacred Cantata and the Oratorio at the Twilight of the Aragonese Dominion over Naples: Cristoforo Caresana (1640-1709) and His Works for the Filippini Congregation.
11:30    David Mesquita. El contrapunt improvisat en la Corona d‘Aragó al voltant del 1700. 
11:45    Carmen Álvarez Escandell. El proceso de catalogación con la normativa del RISM del Fondo C de los Archivos de Música de las Catedrales de Zaragoza.

Pausa

12:45    Taula redona. Comunicació i mecenatge. Carles Magraner (músic i musicòleg), Manuel Muñoz (exdirector del Palau de la Música, periodista, programador i filòleg) i Pere Estelrich (divulgador musical). Modera: Alexis Moya (comunicador).
13:30    Debat.
13:45    Cloenda.

17:30    Visita a l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis. Tomba de la reina na Germana de Foix.

19:00   Concert. Capella de MinistrersPanthalia. Música a la cort del Duc de Calabria. Església de l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis. És necessari reservar entrada anticipada ací. Programa de concierto