CENTRE CULTURAL LA BENEFICÈNCIA - C/Corona, 36 

salonalfonsomagnanimoLa Casa de Beneficència es va alçar al 1841 sobre les restes de l'antic Convent de la Corona per iniciativa de la Diputació Provincial. Consisteix en una successió de cossos de tres altures, construïts entorn de cinc patis amb sòcols enrajolats, que ens recreen clarament la imatge d'un hospici vuitcentista. L'edifici estava destinat a centralitzar els serveis assistencials i benèfics de la Diputació Provincial de València. Probablement l'element més destacat del conjunt siga l'església, erigida en 1883 per Joaquín María Belda Ibañez en estil neobizantí. De planta rectangular, té el sostre pla sostingut per una armadura metàl·lica i una curiosa cúpula de ferro amb vidrieres de colors, mentre que les parets i el sostre es vesteixen amb pintures d'Antonio Cortina imitant l'estètica dels mosaics, amb figures d'àngels i sants, cosa que contribueix a crear una atmosfera de misteri que recordaria, en efecte, l'interior d'un temple bizantí.