28novembre

CANT DE LA SIBIL·LA

Capella de Ministrers I Carles Magraner

Catedral de València 19.00h

 

invitaciosibila

La melodia del Iudicii signum, hereva del préstec melòdic de les Cantiges de Santa María d'Alfons X el Savi, és una composició posada en boca de la Sibil·la Eritrea que solia cantar-se al final de l'última lliçó dels Maitines de la nit de Nadal fins que es va suprimir arran de les reformes litúrgiques sorgides del Concili de Trento. Àmpliament difosa per Europa occidental a causa del seu missatge escatològic, la seua primera adaptació al romanç correspon a una de les Cantiges, Madre de Deus (CSM 422), que va ser seguida un segle més tard per altres adaptacions en valencià i castellà. Conegudes popularment com Cant de la Sibil·la, les versions més tardanes incorporen estrofes al·lusives a la Verge la intervenció de la qual s'implora en el Judici final. De les moltes versions que es conserven del Cant de la Sibil·la es restaura en aquest concert la versió valenciana, amb les influències que sobre ella va exercir la tradició toledana, on es cantava la Sibil·la per un seise vestit de dona, amb un vestit de mànigues penjades, ricament brodat al gust oriental, i les seues vinculacions amb la mallorquina, declarada en 2010 per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En la Consueta de la Catedral de València de 1527 se cita: Com dihuen la sisena liçó, la sibil.la, acompanyada ab lo vedell y dos canelobres, va a la trona de l'evangeli, y quan és hora, diu la sibil.la tres o quatre cobles, y torna-sen'n a la sagrestia. E mentres diuhen la novena liçó, lo qui ha de dir lo evangeli de Liber generationis Iesu Christi ve's a vestir, e vist-se ab amit y camís ab paraments [blanchs], stola y manyiple, y la dalmàtica de brocat ras blanca ab lo collaret y lo libre ab una tovallola de brocat blanch, en clara referència a la participació de la Sibil·la en els Maitines de Nadal, així com la Processó dels Profetes, singular versió del Ordo medieval que a València encara es representava entrat el segle XVI.

 

Amb la colaboració del Cabildo de la Catedral, Escolania de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, Campaners de la Catedral, Associació d'Amics del Corpus, Unitat de Música de CulturArts, la Universitat de València i la Fundació BancSabadell.

 

PROGRAMA DE CONCERT:

19h. Toque a Maitines. Campaners de la Catedral de Valencia

19.30h. Cant de la Sibil.la