03maig

J. S. BACH: MEMÒRIES DE LEIPZIG

Accademia del Piacere I Fahmi Alqhai

Centre Cultural La Beneficencia 20.00h

 

bach mhaEl fet que Johann Sebastian Bach decidira deixar el seu treball com Kapellmeister en Köthen i canviar-ho per un lloc de Kantor, molt menys remunerat i amb menys recursos musicals, en Leipzig i que la seua recent esposa, Anna Magdalena, es vera obligada a abandonar la seua professió de cantant que posseïa en aqueixa ciutat i fer-se una nova vida pegada al seu marit, resulta hui encara incomprensible per a moltíssims estudiosos de la vida del cèlebre compositor alemany. És indubtable que les pàgines més elevades i profundes de l'organista de Eisenach van ser escrites en Leipzig: El Arte de la Fuga, La Missa en Si menor, Las Variaciones Goldberg, La Ofrena Musical, Las Sonatas per a violín y cémbalo, entre moltes altres, constitueixen el gruix de la composició més refinada i característica de Bach. Una de les creacions menys conegudes i més curioses que va escriure Bach en aqueix període, van ser les Sonatas a trío pera órgano carregades d'una gran espiritualitat. En aquest programa es tocaran dos de les més emblemàtiques i brillants que va compondre i que serviran com a obertura i tancament del concert. Aquestes trio sonates emmarcaran 14 variacions de les quals Bach va compondre sobre un Ària i les dedicà a Hermann Carl von Keyserlingk, comte de Dresden, per a que el seu cembalista Johann Gottlieb Goldberg les interpretara en les hores d'insomni del seu senyor. Per a completar aquest programa, dos corals per a òrgan per a trio de violes da gamba, possiblement dels més reflexius de l'obra de *Bach: Liebster Jesu i Wenn wir in höchsten Nötten sein.

 

 

Fahmi Alqhai, quinton & direcció musical

Rami Alqhai, viola da gamba & quinton

Johanna Rose, viola da gamba

  

 

 

J. S. BACH “MEMÒRIES DE LEIPZIG”

1723-1750

  

Coral: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

 

Trio Sonata no 3 d-moll, BWV 527

Andante / Adagio e dolce / Vivace

 

Coral: Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641

 

14 variaciones sobre un Aria (Variaciones Goldberg) BWV 988

 

Trio Sonata nº 6 G -dur BWV 530

Vivace / Lento / Allegro

 

 Descarregar programa de ma

 

 

Concert en col·laboració amb la Diputació de València

Información d'accés i recollida d'entrades: 963 883 565 - www.labeneficencia.es 

Entrada gratuïta. Aforament limitat