agracia

ABEL GARCÍA

Les Músiques de la Tradició Mediterrània i Balcànica a l’ESO i el Batxillerat

Taller reconegut per la Consellería d'Educació, Cultura i Esport per a la Formació Permanent del Professorat / 25 al 28 de juliol

 

La idiosincràsia de l’aula a l’ensenyament de Secundària i Batxillerat demanda un disseny curricular que responga a la realitat del nostre alumnat. Aquest curs busca ficar en valor la tradició musical Mediterrània i Balcànica, patrimoni sonor vinculat a molts alumnes procedents d’aquests països, afavorint així la seua integració. A més, la Coeducació Musical i la visió analítica etnogràfica vertebrarà aquest curs que pretén donar recursos al professorat que vol apropar-se a aquest repertori musical, així com enriquir les seues programacions didàctiques musicals. Pot assistir professorat que impartisca qualsevol especialitat de Música, tant siga a Primària, com Secundària, Batxillerat, Conservatori o Escoles de Música. Com a requisit, l’alumnat ha de poder llegir partitures a nivell bàsic.

 

 • OBJECTIUS DEL TALLER
  • Descobrir el patrimoni sonor i cultural de la Mediterrània i dels Balcans
  • Adaptar el patrimoni sonor de la Mediterrània i dels Balcans al currículum de la ESO i el Batxiller
  • Integrar el patrimoni sonor i cultural de la Mediterrània i dels Balcans al desenrotllament competencial de l’alumnat de la ESO i el Batxiller
  • Conèixer la ritmologia pròpia de la Música Mediterrània Occidental, Oriental i dels Balcans partint de la pràctica de percussió corporal adaptada al currículum de la ESO i el Batxillerat
  • Assimilar els continguts i recursos adaptats a la ESO i el Batxillerat a partir de la percussió corporal
  • Descobrir la migració rítmica i modal al voltant del món, a partir de casos específics
  • Adaptar els continguts sobre les Músiques Mediterrànies i dels Balcans a la pràctica vocal i ritme corporal de l’alumnat de ESO i Batxiller
  • Interpretar amb veu i percussió corporal repertori musical de la tradició de la Mediterrània i dels Balcans
  • Afavorir la integració i solidaritat entre l’alumnat a partir de la visualització de la seua diversitat cultural
  • Visibilitzar el valor del paper de la dona en la transmissió de la cultura musical oral a La cultura Mediterrània i Balcànica
  • Apropar al professorat de ESO i Batxiller a la realitat cultural i musical dels alumnes procedents de cultures Mediterrànies i Balcàniques
  • Donar visibilitat a les cultures minoritàries i les seues músiques de transmissió oral
  • Conèixer registres fonogràfics d’homes i dones de la cultura Sefardita/Askenazita, Kurda i del Poble Gitano i crear recursos per al currículum de la ESO i el Batxillerat
  • Programar recursos interactius per als alumnes de ESO i Batxiller sobre les Músiques tradicionals de la Mediterrània i dels Balcans
  • Treballar la respiració i la Meditació per millorar la gestió a l’aula i la projecció de la veu

 

 • DURADA: 20 hores lectives repartides en 4 sessions. Modalitat presencial

Dilluns 25/07: Treball vocal, ritmologia i organologia

Dimarts 26/07:  Pràctica vocal, percussió corporal. Activitats H5P

Dimecres 27/07:  Pràctica vocal, percussió corporal

Dijous 28/07: Pràctica i assaig en grup. Assaig general i actuació concert final de curs EMM

 

 • ABEL GARCÍA

Graduat en Història de l’Art i Història i Ciències de la Música, es va especialitzar en el camp de l’Etnomusicologia Oriental i la Música Medieval, àmbits d’investigació que vertebren la seua tasca actual com a docent a Secundària. A més, ha impartit els següents tallers i ponències per a estudiants i professionals sobre música Mediterrània i dels Balcans. Com a intèrpret i investigador, ha realitzat gires amb diferents projectes per Europa, Estats Units, Mèxic, Egipte, Algèria i Marroc. A més, ha participat en més de 20 discos i ha col·laborat en rellevants formacions com Mara Aranda, Capella de Ministrers, Krama, Obrint pas, Miquel Gil o Feliu Ventura.

Biografia completa: http://www.abelgarciaweb.com/docencia/?page_id=383