Intèrprets

10 veus blanques de la Escolanía
40 veus greus de la Capella

LA FESTA O MISTERI D’ELX

Concert Capella Misteri d’Elx

Capella i Escolanía del Misterio de Elx


La Festa o Misteri d’Elx és una representació d’arrels medievals, dividida en dues parts, que se celebra cada any els dies 14 i 15 d’agost, a l’interior de la basílica de Santa Maria de la ciutat d’Elx. Recrea la mort, l’assumpció i la coronació de la Mare de Déu i presenta nombrosos aspectes artístics i històrics dignes de consideració.

És l’única obra del seu gènere que s’ha representat ininterrompudament fins a l’actualitat gràcies a un privilegi del papa Urbà VIII (1632), que va permetre mantenir-la visca malgrat les prohibicions del concili de Trento. Es tracta d’una mostra única i excepcional del teatre medieval, com va reconèixer la UNESCO en proclamar-la Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat en 2001.

La Festa o Misteri té aspectes que criden poderosament l’atenció, com la complexa tramoia que permet les intervencions dels personatges celestials des de la cúpula de l’església. Però, sens dubte, la seua faceta artística més notable és la musical. El drama il·licità és totalment cantat i conté melodies que, segons l’opinió dels experts, procedeixen de diverses èpoques. Hi ha cants de clara ascendència medieval, renaixentista i fins i tot es detecten adorns i afegits de l’època barroca i encara posteriors. No obstant això, la seua unitat musical és extraordinària, com han posat de manifest els especialistes.

A més de les representacions en el seu escenari habitual, és possible conéixer la música del Misteri a través de concerts que se celebren fora de la Basílica de Santa Maria. Aquests concerts de la Festa, són la forma més adequada d’aproximació a l’obra, que permeten el coneixement del seu text la seua música.

Comprenen una selecció dels motets més representatius de cada escena, cantats en el mateix ordre de la representació original i constitueixen un concert coral que resumeix la trama, la música i l’escenificació de l’obra original, que per tradició només es representa completa a Elx.

Aquest concert és una invitació a presenciar la Festa amb tots els seus elements escènics i populars en la Basílica de Santa Maria d’Elx.

La Festa és cantada per la Capella i Escolania del Misteri d’Elx, formades per cantaires adults la primera i per a xiquets la segona. Entre ells figuren tres sacerdots que interpreten els papers de Sant Pere, l’Àngel Major de l’Araceli i el Pare Etern.

La intervenció de veus blanques en el Misteri d’Elx compta amb més de cinc-cents anys de tradició ininterrompuda. Des del naixement del drama assuncionista il·licità en el segle XV, «els infants de cor» o xiquets de cor de l’església de Santa Maria eren els encarregats d’interpretar els papers de la Mare de Déu, de Maria Salomé i Maria Iacobe i dels diferents àngels.

És en els anys seixanta quan es constitueix formalment l’Escolania del Misteri d’Elx per a nodrir de veus l’obra, per a participar al costat dels cantaires adults en els concerts celebrats dins i fora de la ciutat i, molt especialment, per a solemnitzar els cultes dedicats a la Verge de l’Assumpció, Patrona d’Elx.

Actualment, està formada per 20 veus de xiquets entre 9 i 14 anys i per un cor juvenil de 38 veus amb xics i xiques d’entre 15 i a 17 anys per a reforçar en el repertori mixt i que al seu torn té la funció de continuar en actiu als joves amb el canvi de veu. L’escolania està dirigida per Francisco Javier Gonzálvez Valero.