Inscripció

L’assistència al congrés i totes les activitats és lliure i gratuïta. Hauran d’inscriure’s abans del 1 de març mitjançant el següent link:

  • Els qui participen amb comunicació, després de la prèvia acceptació. S’haurà d’abonar una quota d’inscripció de 30 euros.
  • Els qui desitgen participar com a assistents presencials.

Activitat susceptible de reconeixement de crèdits art. 4.3 Decret 69/2011 (Activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació) per a l’alumnat dels centres pertanyents a l’ISEACV que la realitze íntegrament (100% d’assistència), assignant-li 1 crèdit ECTS com a assignatura optativa.